ZDRAVLJE KOPITA

Zdravlje kopita konja

Stopa rasta rogova kopita je podržana pravilnom ishranom sa dosta proteina, kretanjem, vlagom u okolini i radom na čvrstom tlu. Loša ishrana  stajanje, trudnoća, rad na mekom terenu i bolesti usporavaju rast rogova kopita. 

NEMA KOPITA, NEMA KONJA

Značaj konjskog kopita opisan je u starom engleskom izrazu "Nema kopita, nema konja".  

Kopito je veoma važno za zaštitu osetljivih struktura prstiju konja. Kod konja, ova posljednja karika prsta nosi celu težinu tela konja, uključujući i jahača. Tokom brzog galopiranja kopita su izložena snazi udara do 4,5 tona. Pri maksimalnoj brzini udar se približava do 8,2 tone, a dovoljna je manja greška u nizu kontrakcija mišića da se prouzrokuje sila iznad 10 tona. Da bi kopito moglo da ispuni svoju zahtevnu funkciju, njegov oblik mora biti ispravan, njegov rog mora biti čvrst, fleksibilan i nelomljiv

Od čega je napravljeno kopito?

Kopitno tkivo se uglavnom sastoji od tvrdog, nerastvorljivog proteina nazvanog keratin. Njegovi važni sastojci uključuju sulfatne aminokiseline, metionin i cistein, koji su odgovorni za njegov razvoj i strukturu. Proteini čine 95% kopitne materije. Kopito takođe uključuje manje količine kalcijuma, natrijuma, kalijuma, cinka, magnezijuma i gvožđa. Međutim, sadržaj minerala nije konstantan, u zavisnosti od određenog dela kopita. Na kopito takođe utiču i starost i ishrana konja..

Šta utiče na rast i kvalitet kopita?

Rog je proizveden od kopita korina. Novi slojevi ćelija se stalno formiraju i guraju starije slojeve na površinu. Ovi stariji slojevi ne mogu više da dobijaju hranljive materije iz krvi i zato se suše, stvrdnjavaju i pretvaraju u fleksibilnu materiju koja se može porediti sa ljudskim noktom. Kopitni zid raste oko jedan centimetar mesečno, što znači da zid traje oko 9 do 12 mjeseci.

Brzina rasta i kvalitet kopita su individualni i pod uticajem mnogih faktora. Najvažniji faktori koji utiču na formiranje i kvalitet rogova kopita su:

 1. ishrana i metabolizam,
 2. starost,
 3. stres,
 4. težina konja i pritisak na kopita,
 5. psihičko stanje i prisustvo intestinalnih parazita,
 6. godišnje doba,
 7. temperatura okoline,
 8. nasledni faktori

Odgovarajući standard štala u kojima žive konji i nega takođe značajno utiču na kvalitet kopita.

Stopa rasta rogova kopita je podržana pravilnom ishranom sa dosta proteina, kretanjem, vlagom u okolini i radom na čvrstom tlu. Loša ishrana  stajanje, trudnoća, rad na mekom terenu i bolesti usporavaju rast rogova kopita. Rog takođe raste brzo kada je konj mlad i sporije kada postane stariji. Na rast i kvalitet rogova kopita, a time i na funkciju kopita i celokupnog lokomotornog sistema može se uticati odgovarajućom ishranom.

Klinički testovi uticaja na rast i kvalitet kopita

Konjska klinika Univerziteta veterinarske medicine u Berlinu je 1998. godine obavila komparativnu studiju o efektima spoljašnjih i oralno primenjenih proizvoda za ispitivanje rasta rogova kopita. Studija je, između ostalog, pratila efekat hidrolizovanog kolagenskog gela u kombinaciji sa biotinom i cinkom na rast rogova kopita. Istraživanje je obuhvatilo 152 toplokrvna konja sa područja Celle i Hannover gde je hrana obogaćena kolagenskim želeom u kombinaciji sa cinkom i biotinom. Studija je trajala 10 meseci. Konji su podeljeni u tri grupe - A) placebo, B) hidrolizovani kolagenski žele + cink, C) hidrolizovani kolagenski gel + biotin.

Ishrana kombinovanim proizvodom žele-cink značajno je povećalo rast rogova kopita u poređenju sa kontrolama i svim drugim grupama. Kombinovani proizvod žele-biotin takođe značajno povećava rast roga, čak i ako ne onoliko koliko kombinacija žele-cink. Biotin je, međutim, u svim slučajevima poboljšao stanje roga, što je potvrđeno makroskopskim i mikroskopskim testovima kao i testovima zatezne čvrstoće. Ubrzanje rasta rogova kopita nije se moglo postići dodavanjem samog biotina (Hurtienne 1985, Vintzer 1986, Leu 1987, Geier 1989, Josseck 1991 i Zenker 1991). Na osnovu ovih nalaza može se zaključiti da povećani rast kopita može biti direktno pogođen hidrolizovanim kolagenskim želeom, što potvrđuje i disertacija Timma (1993).

Ovi rezultati odgovaraju i našim vlastitim merenjima na sportskim konjima Orling-a i trkaćih konja Votava-Orling. Kod konja tretiranih sa Gelaponi Biotin H koji sadrži hidrolizovani kolagen želatin, biotin, cink i MSM, nađeno je prosečno mesečno povećanje novog roga kopita od 125 mm. To je 25% više od prijavljenog prosečnog povećanja roga kod konja u Češkoj Republici, plus novorođeni rog je bolji i fleksibilniji.

Poboljšan rast kvalitetnih rogova kopita omogućiće korektnu i efektivnu korekciju kopita, brže zarastanje narušenog roga i oljuštene ivice stopala, bržu i efikasniju obnovu lošeg kvaliteta kopita, podršku tretiranju žablje truleži kao i rak kopita.

Gelaponi Biotin H
Gelaponi Biotin H ®
Gelaponi Biotin H sadrži kombinaciju aktivnih sredstava za optimalan rast kopita i regeneraciju celog sistema kopita. Sadrži hidrolizovani kolagenski želatin i cink za ubrzani rast rogova, visok nivo biotina (40 mg u dnevnoj dozi), organski sumpor i bakar, vitamine A i C za kvalitetan rog kopita.
Preporučuje za:
 • Intenzivnu regeneraciju tkiva kopitnog sistema
 • Regeneraciju lošeg kvaliteta i oštećenih rogova kopita
 • Ubrzani rast kopita
 • Korekciju deformisanih i nepravilnih kopita
 • Tretiranje žablje truleži i podrška u lečenju raka kopita
 • Podršku lečenja akutnog čišćenja kopita i upale zglobova kopita

Ing. Lenka Kerhartová, ORLING s.r.o.

Literatura:

 • Becker : Investigation of Hoofhorn Growth: Comparable Study on the External and Oral Application of Feed Supplements, Berlin, 1998
 • Briggs K.: Can You Influence Hoof Growth?, The Blood-Horse, 2002
 • Briggs K.: Feeding The Feet, The Horse, 2000
 • Butler D.: The Principles of Horseshoeing II, The Russell Meerdink Company, Canada, 1998, 567 pages.
 • Jackson S. G.: Nutrition & The Equine Foot: Some Things to Think Abouth, Bluegrass Laminitis Symposium, 1996
 • Jones W. E.: Sport Medicine for the Racehorse: Veterinary Data, Wildomar, 1992, 307 pages.
 • Kellon E.: Equine Supplements & Nutraceuticals, Breakthrough, USA, 1998, 240 pages.
 • Kohnke J.: Feeding and Nutrition – The Making of a Champion, Birubi Pacific, Australia, 1992, 197 pages.
 • Lewis L.: Feeding and Care of the Horse, Williams & Wilkins, USA, 1996, 446 pages.
 • Moore-Cocanougher T.: No Hoof – No Horse: double-blind & control studies with biotin in horses, Anvil Magaziene, 1996

 

Kolačiće (Cookies) koristimo kako bi sajt bio funkcionalan. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa "Uslovima korišćenja" i "Politikom privatnosti" .